Petra Lindblom

Ålands Landskapsregering

Informationskampanjer om elsäkerhet

Jag producerade annonskampanjer för Ålands landskapsregering, Allmänna byrån, på temat el- och hissäkerhet. Kampanjerna går tryckta i Ålandstidningen och Nya Åland samt digitalt som native-annonser på tidningarnas webbplatser under december 2021 till mars 2022.