Petra Lindblom

Svenska Handelshögskolan i Finland

Gästföreläsning om copywriting

Som en del av kursen Skriv reklam för Sverige på svenskars vis höll jag en gästföreläsning om copywriting vid Hanken, Svenska handelshögskolan i Finland. Föreläsningens titel vad I huvudet på en copywriter och ansvariga för kursen var Jan Sten och Marina Bergström.

Studenterna fick lära sig vad copywriting är, hur det är att arbeta som copywriter och grunderna i att skriva copy.

Här är ett klipp från en förinspelning av föreläsningen, där jag berättar vad copy är för något: