Petra

Copywriter och marknadsförare

Britt Biskop

Digital annonsering och landningssida

1 000 % ökning av antalet besökare till webbplatsen under kampanjen