Petra Lindblom

Frilansande copywriter

Hos mig får du hjälp med alla texter du behöver. Snabbt, flexibelt och till fast pris.

Jag gör förresten hemsidor också.

Hör av dig!

Mejl: petra@petralindblom.com

Mobil: +358 457 345 3595

Översättning

Många frågar mig om jag jobbar på engelska, men det gör jag i allmänhet inte. Ett undantag är när jag översätter texter från engelska till svenska. Jag tar ett fast pris per ord, så du vet alltid vad en översättning kommer att kosta innan jag sätter igång.

Jag kan antingen översätta så ordagrant som möjligt, så att den svenska och den engelska texten har samma meningsuppbyggnad och struktur. Men jag kan också anpassa den svenska texten till den tonalitet eller stil du vill ha, till exempel skriva den på klarspråk. Då översätter jag först och anpassar (språkgranskar) den sedan.

Jojje Olsson, journalist:

“Petra är den absolut snabbaste översättaren som jag har jobbat med. Dessutom är hon mån om att ständigt förbättra texterna genom att lära sig facktermer och andra svåra uttryck, och sedan spara formuleringarna vilket underlättar som kund när man sedan ska använda texten i fråga. Alltså tvärtemot den slentrianmässiga slapphet jag mött i samarbete med andra översättare.”

Cirkel med halvkroppsfoto på journalisten Jojje Olsson

Översättning av texter i bilder och grafik

Har du bilder eller grafik, till exempel grafer, där texten är på fel språk? Jag tar in dem i Adobe Illustrator och översätter texterna åt dig där.

Fler tjänster